FUNKTIONALISM ett nytt sätt att se på arkitektur

Han nämner i boken Vår bostad från 1936, hur han vill bygga om Stockholm och flera andra städer, till en stad för människan.

Le Corbusier hävdade, att hus var machines à habiter, ”maskiner att bo i”. Han menade liksom de ryska konstruktivisterna och de tyska Bauhausarkitekterna att maskinen var något helt och hållet fördelaktigt. Le Corbusier ansåg att ett hus borde uppfattas, konstrueras och produceras på ett rationellt sätt (precis som bilar och flygplan), och att traditionella, irrationellt planerade och konstruerade hus helt enkelt omintetgjorde löftet om den nya tidsålder och det angenäma liv för alla som maskinen kunde medföra.

Ritad av Arkitekten Le Corbusier 1927. Villan är byggd i Stuttgart.

Funktionalism är en radikal stil inom arkitekturstadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismens genombrott under 1970-talet.Stockholmsutställningen 1930 betraktas allmnänt för genombrottet av den funktionalistiska stilen i Sverige.

Funktionalismen är en av modernismens olika yttringar. Arkitekter runt om i världen började under 1920-talet använda helt nya formspråk och förkastade därmed helt traditionellt arkitekturtänkande och de historiska stilarna. Byggnader skulle enligt de funktionalistiska doktrinerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med klassiska förebilder ansågs förlegat. De nya husen fick släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc).

Funkisvilla 1938File:Ängbyhöjden 32 (1).jpg

Det här inlägget postades i Ide och inspirationssida coola hus. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *